Tuesday, March 26, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 3

Es i a fy merch am dro ar hyd ffrwd sydd yn rhedeg ger fflat fy mam am awr neu ddwy. Roedd y coed ceirios ar y ddwy ochr yn arbennig o brydferth, ond roedd yn ddiwrnod poeth yn annisgwyl. Roedd y ferch sydd heb het wedi blino'n lân erbyn i ni gyrraedd yr hanner pwynt (teml Shinto.) Roedd hi'n ddiolchgar o'r dŵr parod yno i oeri ei dwylo.

No comments: