Monday, March 25, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 2

Un o amcan fy siwrnai oedd ymweld â fy mam a gwneud beth bynnag sydd angen drosti hi. Roeddwn i'n medru gwneud llawer mwy na'r disgwyl, ac ar yr un pryd, roedd hi'n hapus coginio drosta i a'i hwyres. Mwynheais bob dysgl.

No comments: