Saturday, March 9, 2013

tŷ gwag

Roedd y mab hynaf a'i ffrind yn aros efo ni am ddyddiau. Gadawon nhw'r bore 'ma efo'r gweddill o'r teulu i weld gêm oddi cartref ei frawd. Byddan nhw i gyd yn treulio'r p'nawn yn Tulsa cyn i'r ddau fynd yn ôl i Texas. Roedd y tŷ'n llawn yr wythnos 'ma wrth i rai'n cysgu yma ac acw. Dw i newydd ddod yn ôl o'r dref, ac mae'r tŷ'n ddistaw iawn. Mi ddechreua' i dwtio'r tŷ nes ymlaen, (mae'r peiriant golchi wrthi'n barod) ond rhaid cael coffi gyntaf.

No comments: