Wednesday, March 27, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 4

Mae yna sawl siop fwyd braf ger fflat fy mam. Bob tro bydda i'n aros efo hi, bydda i'n mwynhau cerdded ar hyd y ffrwd yn tynnu trol fach i fynd i siopa.  A phob tro, bydda i'n prynu mwy na gofynnwyd oherwydd bod ganddyn nhw lysiau a ffrwythau ffres iawn iawn a bwydydd Japaneaidd hyfryd.

Peth arall dw i'n ei golli 

2 comments:

JUURI said...

y llwybr cyfarwydd i santoku!

Emma Reese said...

Ia wir! Fy hoff beth i'w wneud oedd mynd i siopa yn Santoku!