Wednesday, March 13, 2013

spirit week

Mae ysgol fy mab yn cynnal Spirit Week bob blwyddyn. Cewch chi ennill pwyntiau drwy wisgo yn ôl y themâu amrywiol bob dydd, adrodd adnodau'r Beibl, a pheidio defnyddio adloniant electronig. Dyma'r themâu:
dydd Llun - 60au
dydd Mawrth - pyjamas (Basa fy mam yn cael ffit!)
dydd Mercher - rhai sydd yn eich ysbrydoli
dydd Iau - chwaraeon
dydd Gwener - dim ysgol

Rhag ofn iddo weld sgriniau'n ddamweiniol, gosododd fy mab rybuddion draws y tŷ.

No comments: