Saturday, March 30, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 7

Does angen prynu Kleenex os dach chi'n byw yn ninasoedd Japan; maen nhw'n cael eu dosbarthu'n rhydd ar bob cornel gan gwmniau sydd eisiau gwerthu eu nwyddau neu eu gwasanaethau. Does neb eisiau derbyn hysbyseb ar y strydoedd ond maen nhw'n fwy tebygol o gael eu derbyn os maen nhw'n dod efo pacedi o Kleenex. Tebygol, a dim pob tro cofiwch; mae rhai pobl yn gwrthod derbyn Kleenex achos bod ganddyn nhw lawn gwpwrdd ohonyn nhw'n barod. Mae pobl ifanc yn cael eu cyflogi ar gyfer y gwaith yma.

No comments: