Thursday, March 28, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 5

Cynigodd ffrind fynd â fy merch o gwmpas Tokyo. Aethon nhw i Harajuku - ardal boblogaidd i bobl ifanc, ac i Asakusa - un o'r llefydd enwog yn Japan. Wedi'u gyrru nhw ar eu ffordd, es ynghyd ag un o fy mrodyr a'i deulu, i'r ysbyty i ymweld â'n brawd hŷn. Aethon ni mewn car yn meddwl na fyddai llawer o draffig oherwydd gŵyl. Roedden ni'n anghywir; cawson ni'n dal mewn tagfeydd Tokyo; roedd ein car yn sefyll mwy na rhedeg am ddwy awr a hanner. Cododd ein hymweliad galon fy mrawd sâl ac felly dw i'n falch iawn fy mod i wedi mynd, tagfeydd neu beidio. 

No comments: