Thursday, March 14, 2013

hwyl am y tro

Dw i'n mynd i Japan yfory efo fy merch 16 oed. Byddwn ni yno am wythnos yn ystod gwyliau gwanwyn yr ysgol. Er bod fy mam yn o lew wedi cael ei chodwm, bydd hi'n 91 y mis nesaf; rhaid gweld hi bob blwyddyn. Dyna fydd y tro cyntaf i fy merch ymweld â Japan. Dw i eisiau iddi weld gwlad ei mam. Gan fy mod i'n bwriadu treulio llawer o amser efo fy mam yn ei helpu yn ei fflat, na fydd gwibdaith i hot spring y tro hwn! Sgrifennaf am y siwrnai os ddof yn ôl yn ddiogel.

1 comment:

JonSais said...

Gobeithio gei di daith saff!