Monday, March 4, 2013

y gêm gyntaf

Roedd gêm gyntaf y tymor ddydd Sadwrn. Mae rhywun arall yn gwirfoddoli fel rheolwr y tro hwn yn ffodus; mae fy ngŵr yn helpu'r tîm fodd bynnag. Dim ond 11 hogyn ac un ferch sydd gynnon ni. Ymddangosodd 11 a chafodd dau eu hanafu yn ystod y gêm. Collon ni 4 - 0 yn y diwedd. Roedd yr unig ferch yn chwarae'n dda, llawer gwell na'r rhan fwyaf o'r hogia a dweud y gwir. 

No comments: