Friday, March 8, 2013

tŷ bwyta newydd

Es i ynghyd â'r teulu i weld darluniau gan blant yr ysgol neithiwr. Roedd pot lwc i gyd-fynd efo achlysur felly bob tro; paratoais disgl syml a mynd â hi. Pan gyrhaeddon ni'r neuadd, gwelais i mai ond bisgedi a diod ar y bwrdd. Doedd dim pot lwc; doedd y brif athrawes ddim ei eisiau fo oherwydd bod yn ormod o waith i dacluso ar ôl y bwyta. (Mae'n amlwg mai fi oedd yr unig riant na ddarllenodd y nodyn gan yr athrawes!) Roedden ni'n bwriadu cael bwyd yno. Wedi gweld y darluniau, dyma ni'n mynd yn chwilio am swper a dewis tŷ bwyta Mecsicanaidd nad oedden ni erioed wedi mynd ato fo. Roedd yr adeilad yn newydd a golau; roedd y bwyd yn dda, gwell na Chilangos. Ces i bysgodyn efo llysiau wedi'u grilio. Roedd llawer mwy na digon. Dw i'n mynd i fwyta'r gweddill i ginio heddiw.

No comments: