Tuesday, March 12, 2013

mac newydd

Pan ddes i mewn i'r swyddfa'r bore 'ma, gwelais MAC newydd sbon ar fy nesg! Prynodd y brifysgol gyfrifiaduron newydd i'r athrawon. Mae o'n anhygoel o denau. Wnes i ddim ei ddefnyddio heddiw achos bod gen i waith arall. Edrycha' i ymlaen at y cyfle cyntaf. 

No comments: