Monday, March 11, 2013

dwy flynedd yn ôl

Digwyddodd y trychineb yn Japan ddwy flynedd yn ôl. Mae pawb gan gynnwys gwirfoddwyr o dramor wedi bod yn gweithio'n galed i glirio ac ailadeiladu'r ardaloedd a gafodd eu dinistrio.  Cyflawnwyd rhyfeddol o lawer yn gymharol, ond mae rhai'n dal i fyw mewn adeiladau dros dro. Dywedir bod y bobl wedi anghofio'r trychineb arall a ddigwyddodd yn yr un ardaloedd 80 mlynedd yn ôl ac felly methu dianc yn syth pan ddaeth y rhybudd. Maen nhw'n wrthi'n pwysleisio ar drosglwyddo'r gwers i'r genhedlaeth nesaf.

No comments: