Monday, June 1, 2015

siwrnai arall

Mae fy merch ifancaf newydd adael am Iwerddon. Roedd hi a'i chwaer yn sôn am fynd yno efo'i gilydd ers blynyddoedd, a dyma nhw. (Roedden nhw'n gweithio'n rhan amser yn galed i gynilo pres.) Gadawodd fy merch arall Abertawe am y tro olaf yr un pryd wedi ffarwelio â'i ffrindiau annwyl yno i gymryd trên i Gaergybi; wedyn, llong i Ddulyn. Maen nhw'n bwriadu cyfarfod ei gilydd ym maes awyr Dulyn fore fory cyn mynd i'w llety yn y dref. Byddan nhw'n aros yn Iwerddon am dair wythnos.

No comments: