Wednesday, September 16, 2015

adref

Mae fy ail ferch newydd gyrraedd adref. Wedi cael cinio sydyn, mae hi'n ymlacio ar soffa yn sgwrsio efo ei chwaer a dal ei moch cwta yn ei breichiau (un ar y tro.) Mae'n braf ei gweld hi eto am y tro cyntaf ers chwe mis. Peth rhyfedd ydy bod popeth yn ymddangos yn "normal", hynny ydy dw i'n teimlo fel pe bai hi wedi bod adref bob amser, ac mae hi'n dweud yr un peth. Bydd ei chwaer arall a'i brawd dod adref mewn oriau. Dw i'n mynd i goginio lasagna Eidalaidd (ddim Americanaidd) i swper heno.

No comments: