Saturday, September 26, 2015

lluniau swyddogol

O'r diwedd uwch-lwythodd fy mab hynaf y lluniau a dynnwyd gan y ffotograffydd yn y briodas. Maen nhw'n ardderchog (wrth reswm.) Roeddwn i'n meddwl mai photoshop oedd un ohonyn nhw oherwydd bod yr hogia i gyd yn neidio mor uchel mewn modd anghredadwy. Cadarnhaodd y mab ifancaf mai llun naturiol ydy o heb gael ei addasu o gwbl. Mae o hyd yn oed yn edrych fel tasai fo'n rhedeg yn yr awyr.

1 comment: