Saturday, September 5, 2015

diwrnod i'r brenin

Aeth y teulu i amgueddfa Titanic yn Branson heddiw wedi clywed bod yr amgueddfa honno'n well na un yn Iwerddon (mynd yno wnaeth fy nwy ferch.) Bydd yn cymryd tua phedair awr un ffordd, a byddan nhw'n dod adref yn hwyr heno. Fe orffennais i ddyletswyddau amrywiol yn y bore. Ar ôl dod yn ôl o'r dref, dyma gael cinio syml a phaned o de wrth wylio rhan o'r ffilm, the Legend of 1900 yn Ffrangeg. Na fydd rhaid i mi baratoi swper i'r teulu heddiw; bydda i'n bwyta beth bynnag ar gael a phryd bynnag bydd eisiau arna i. Diwrnod i'r brenin ydy hi heddiw. 

No comments: