Saturday, September 19, 2015

diwrnod priodas

Cysgais yn dda neithiwr. Mae'r fatres yn gyfforddus ac na symudodd fy merch lawer yn ei chwsg yn fy ymyl. Codais am chwech a hanner a chael digon o amser i baratoi am y diwrnod. Anghofiodd fy merch hynaf ei ffrog i'r briodas yn ei thŷ, ac roedd rhaid iddi fynd i'r siop gyfagos i brynu un y bore 'ma. Wedi iddi fynd efo ei chwiorydd, ces i amser distaw yn yr ystafell. Llwyddodd hi brynu ffrog neis a rhad ($15.) Maen nhw wrthi'n paratoi at yr achlysur arbennig. Bydd y seremoni'n dechrau am 4:30 dilynir gan fwyd a dawns.
llun: tatŵ dros dro arbennig

No comments: