Tuesday, September 8, 2015

ail ddechrau e-bost

Dw i'n cyfnewid negesau e-bost efo fy merch hynaf bron bob dydd ac eithrio penwythnosau ers blynyddoedd. Un o'r pethau pleserus yn ystod y dydd ydy hyn. Byddwn ni'n adrodd ein hanes ni a rhoi sylwadau at ein gilydd. Yn aml dw i'n mwynhau i ni fynegi'n barnau ni ar bynciau llosg heb flewyn ar dafod. Cawson ni hoe fach yr wythnos diwethaf tra oedd hi ar ei gwyliau (ar wahân i ambell i SMS.) Ces i neges e-bost ganddi hi efo llawn o newyddion y bore 'ma am y tro cyntaf ers dyddiau, a dyma ei hateb yn awyddus.

No comments: