Friday, September 4, 2015

y ras gyntaf

Cynhaliwyd y ras gartref cross country gyntaf a fynychwyd gan nifer o'r ysgolion yn yr ardal. Roedd sawl ras yn ôl oedran y rhedwyr. Rhedodd fy mab ifancaf ras 4 cilomedr efo'r tîm a chael canlyniad personol gwych - rhyw hanner munud llai na'r ras ddiwethaf flwyddyn yn ôl. Roedd yn dal yn boeth am saith o'r gloch pan ddechreuodd y ras olaf, ond rhedodd pawb yn galed; mae bob amser yn braf eu gweld nhw.

No comments: