Friday, September 25, 2015

rhagolygon y tywydd

Mae rhagolygon y tywydd yn ddiddorol o safbwynt dysgu ieithoedd. Dw i'n gyfarwydd â Rhian Haf a'r lleill ar Radio Cymru, ac yn gwylio fideo Eidalaidd o bryd i'w gilydd. Yn ddiweddar, des o hyd i raglen dywydd Ffrengig a dyma lyfrnodi'r dudalen. Peth diddorol am yr olaf ydy bod yna sawl cyflwynydd, a chewch chi glywed acennau amrywiol. Maen nhw'n gwisgo'n anffurfiol iawn, gyda llaw.

No comments: