Wednesday, September 2, 2015

wyt ti wedi ysgrifennu llythyr?

Cwestiwn a ofynnwyd gan wefan Gweiddi ydy hwn. "Do" ydy fy ateb. Dw i'n sgrifennu at fy mam yn Japan ers symud i fyw yn America dros chwarter canrif yn ôl. Bydda i'n sgrifennu dwywaith neu dair bob mis yn amgáu lluniau o'r teulu'n aml. Nad oes ganddi hi gyfrifiadur, ac felly mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at fy llythyrau. Bydda i'n sgrifennu efo llaw oherwydd bod hyn yn gyflymach na theipio Japaneg. Dw i wedi hen sylweddoli fy mod i'n anghofio llawer o Kanji (llythrennau Tsieineaidd.) Rhaid i mi ddefnyddio geiriadur yn aml. Peth da i fy ymennydd hefyd.

No comments: