Monday, September 21, 2015

y briodas

Roedd yn briodas hyfryd er bod hi'n syml. Doedd dim ffrog briodferch ddrud, addurniadau cymhleth, cannoedd o westeion. Yn lle hynny, roedd addunedau priodas a ysgrifennwyd gan y ddau, nifer bach o ffrindiau agos a'r teuluoedd, bwyd da wedi'i arlwyo, lawer o ddawnsio a hwyl. Dawnsiais efo fy mab "Cowboy Buggie," o flaen pawb. Yna, dawnsiodd pawb yn egnïol gan gynnwys y briodferch am dri chwarter awr. Roedd rhaid i mi eistedd ar sedd ar ôl "Cotton Eyed Joe"! Yn anffodus nad ydy'r ddau'n medru mynd ar eu mis mêl ar yr unwaith oherwydd swydd fy mab. Rhaid aros nes mis Tachwedd iddyn nhw gael mynd ar fordaith Garibî. Mae gen i ferch newydd bellach.

2 comments:

Yvonne said...

What a lovely wedding! Did you really dance to Cotton Eyed Joe?! No wonder you had to sit down. :-)

Emma Reese said...

Grazie Yvonne! Indeed I did! I used to go to a weekly line dance session when I was living in Indiana. That was many years ago - I felt my age in the bones!