Thursday, September 10, 2015

rali

Es i ynghyd â'r teulu at rali ddoe i ddangos ein cefnogaeth i'r heddlu lleol. Mae'n beryglus bod yn heddweision dyddiau hyn yn enwedig yn America. Cafodd nifer ohonyn nhw eu llofruddio gan grŵp sydd yn ymroddedig i lofruddio unrhyw heddlu. Mae pwysau anhygoel arnyn nhw wrth iddyn nhw beryglu eu bywydau bob dydd heb gael eu diolch. Ar ôl clywed hanner dwsin o annerch byr a gweddi dros yr heddlu yn enw Iesu Grist, es i â'r teulu o gwmpas yn ysgwyd llaw'r swyddogion a diolch iddyn nhw. 

No comments: