Tuesday, September 29, 2015

defnydd arall sgŵp hufen iâ


Byrger eog ydy un o ffefrynnau'r teulu, a dw i'n hoffi ei baratoi hefyd oherwydd bod o'n hynod o hawdd. Roeddwn i'n arfer ffurfio'r byrger efo'r dwylo. Ces i syniad gwych un diwrnod, a dyma ddefnyddio sgŵp hufen iâ wedi'i iro i greu byrgers unffurf yn gyflym iawn (wrth gadw fy nwylo'n lân.) Bydda i'n eu gwthion nhw dipyn efo sbatwla ar ôl eu troi nhw. Dyma'r cynhwysion rhag ofn.
Tun o eog (bydda i'n cael gwared ar y croen a'r esgyrn)
Taten stwns neu ddau
Briwsion bara a/neu geirch
2 wy
Halen, pupur, perlysiau eraill

No comments: