Monday, September 7, 2015

y gyfraith

"Hwn ydy'r gyfraith," meddan nhw. Cyfreithlon oedd caethwasiaeth. Cyfreithlon oedd llofruddio'r Iddewon. Cyfreithlon oedd nifer o bethau erchyll, a dal i fod.

"Gwae'r rhai sy'n galw drwg yn dda, a da yn ddrwg," meddai'r Arglwydd y Lluoedd.
"Gwae'r rhai a wnânt ddeddfau anghyfiawn," meddai'r Brenin y Brenhinoedd.

No comments: