Friday, September 18, 2015

yn texas

Dw i a'r teulu i gyd yma yn Texas heddiw ar gyfer priodas fy mab hynaf yfory. Roedd yn siwrnai hir iawn a ches i gur pen ofnadwy ar ddiwedd ond dw i'n ymlacio rŵan mewn gwesty efo fy nhair merch. Mae gynnon ni ddwy ystafell i wyth ohonon ni. Mae'n hwyl bod efo pawb felly. Dw i'n teimlo'n gysglyd bellach ond mae'r merched yn mynd i wylio Sherlock heno.

No comments: