Saturday, September 12, 2015

efo vincent

Wedi gorffen neu blino ar rai deunyddiau, roeddwn i'n chwilio am un arall i ddysgu Ffrangeg. Mae'n wir anodd ffeindio peth sydd yn taro deuddeg ymysg y llu o bethau ar gael ar y rhyngrwyd. Roeddwn i'n gwrando ar Vincent o'r blaen; dw i'n hoff iawn o'i acen a'i fodd i ddysgu'r manylion yn drylwyr. Mae o'n dal i uwchlwytho fideo newydd a rhai wedi'u hailwampio. Un ohonyn nhw ydy hwn, sef, "dysgu Ffrangeg yn eich cwsg." Tra nad ydw i'n credu bod hyn yn bosib, dw i'n gwerthfawrogi'r awdio hwn sydd yn gadael i mi ymarfer siarad wrth gerdded neu olchi'r llestri heb edrych ar destun. Os oes angen, mae'r testun ar gael ar ei fideo You Tube eraill. 

No comments: