Tuesday, September 1, 2015

edrych yn cŵl

Cynhelir y ras cross country gyntaf ddydd Iau. Mae'r tîm wrthi'n rhedeg bob prynhawn boed heulwen neu law. Byddan nhw'n rhedeg yn y dref fel arfer a dod yn ôl yr amser mynd adref. Bydd yna geir a bysiau'n gyrru o gwmpas yr ysgol wrth reswm. Wedi rhedeg pum milltir dan yr haul poeth un diwrnod, roedd pawb yn barod i ddisgyn, a dyma'r rheolwr yn dweud wrth fy mab, "rhaid i ni edrych yn cŵl o flaen pawb." Dyna a wnaeth fy mab er ei fod o'n sgrechian yn y galon am drugaredd!

No comments: