Tuesday, September 15, 2015

ar ei ffordd

Mae fy ail ferch yn dod adref ar gyfer priodas ei brawd. Mae ei hawyren hi uwchben y Cefnfor Tawel ar hyn o bryd. Mae hi'n ofnadwy o brysur fel athrawes Saesneg yn Tokyo, ond dydy hi ddim eisiau colli'r achlysur mawr. A dyma hi'n dal yr awyren am hanner nos wedi gorffen ei gwaith. Dim ond wythnos bydd hi'n aros yma ond byddwn ni'n cael teithio i Texas efo'n gilydd i gymryd rhan yn y seremoni ddydd Sadwrn. Bydd hi'n cyrraedd Maes Awyr Tulsa bore fory.

No comments: