Sunday, September 6, 2015

newydd da o wlad bell

Mae'n braf cael neges am y tro cyntaf ers amser. A dweud y gwir, y fi a fethodd sgrifennu'n gyson; doedd fawr i ddweud ar y pryd, ond digwyddodd nifer o bethau yn fy mywyd yn ystod yr wyth mis, a dyma sgrifennu e-bost yr wythnos diwethaf at Ida, fy nghyn diwtor Eidaleg. Ces i ateb clên iawn ganddi hi. Mae hi'n dysgu Eidaleg ym Mharis ers y llynedd, a newydd gofrestru ar gwrs i ennill cymhwyster i ddysgu Eidaleg yn Ffrainc yn swyddogol. Mae hi'n medru Ffrangeg hefyd. "Fel dŵr oer i lwnc sychedig" oedd y neges.

No comments: