Wednesday, September 9, 2015

rysáit newydd

Mae'n anodd coginio yn yr haf oherwydd y gwres. Dw i ddim yn paratoi caserolau a stiw sydd yn rhan fawr o fy nghoginio i. O ganlyniad, dw i'n coginio'r un peth bob wythnos. Penderfynais chwilio am ryseitiau newydd ar y we - pethau syml a hawdd (pwysig iawn) i wneud. Des o hyd i un gwych, sef goulash efo bresych yn hytrach na efo pasta. Roedd yn flasus a hynod o syml, hyd yn oed maethlon ac isel yn fraster. Doeddwn i ddim yn siŵr fyddai finegr seidr afal yn gweithio, ond fel mae'n digwydd, roedd yn braf. Roedd yn haws oherwydd fy mod i'n defnyddio pecyn o fresych wedi 'i dorri.

No comments: