Thursday, September 17, 2015

bara melon

Daeth fy merch â melon pan (bara melon) o Japan i'r teulu. Mae o'n bodoli ers fy mhlentyndod. Gelwir yn felon oherwydd y blas a lliw (artiffisial.) Dydy o erioed wedi bod yn fy ffefryn ond mae fy mhlant yn hoff iawn ohono fo. Dyma gael blas beth bynnag y bore 'ma. Mae hwnnw'n hynod o flasus heb flas a lliw melon. Bara menyn yn hytrach na bara melon ydy o. Dywedir ar y bag defnyddir menyn o Normandy!  

No comments: