Tuesday, August 14, 2012

anobeithiol

Roedd rhaid i fy merch fynd i'r ysgol i newid trefn y dosbarthiadau yn y tymor nesa. Dim ond un diwrnod sydd ar gael i'r holl ddisgyblion sydd eisiau gwneud yr un peth. Roedd yna giw hir er bod ni'n cyrraedd 20 munud cyn y drws agor. Wedi iddi roi ei henw i'r staff, arhoson ni am ddwy awr. Wedyn, cawson ni wybod bod y swyddfa'n barod i gau, a hithau heb gael gwneud dim. Maen nhw'n anobeithiol o aneffeithiol, bob tro.

No comments: