Friday, August 17, 2012

panig!

3:10 yn y p'nawn - amser i adael y tŷ i gasglu fy merch iau. Yna roeddwn i'n sylweddoli am y tro cyntaf fy mod i heb gar. Aeth y gŵr i'r gwaith y bore 'ma, ac aeth fy merch hyn i weithio yn y siop hufen iâ ar ôl cinio. Does gan fy merch iau ffôn symudol. Ffoniais i'r gŵr ond atebodd o ddim. Panig! Mae gan gymydog agos ddau hogyn sy'n mynd i'r un ysgol, un o'r Almaen a'r llall o Brasil. Dyma chwilio am ei rif ffôn a gofyn a fyddai'n bosib iddo gasglu fy merch ynghyd â'i hogia. Byddai! Mae fy merch newydd ddod adref. Gollyngdod mawr. (A dweud y gwir, mae'r hanes yn fwy cymhleth na hyn, ond dyma'r swm a sylwedd.)

No comments: