Sunday, August 5, 2012

hen fflat

Symudais i'r dref fach yn Oklahoma yma o Indiana 15 mlynedd yn ôl, ond roeddwn i yma am flwyddyn cyn symud i Indiana. Roeddwn i'n byw efo'r teulu mewn fflat i fyfyrwyr tra oedd y gŵr yn gweithio fel resident yn y brifysgol. Fflat cymharol well oedd o, ond mae'r cyflwr wedi gwaethygu yn ystod y 20 mlynedd fel mae o'n cael ei chwalu ar hyn o bryd. Efallai bod gan y brifysgol gynllun i ailadeiladu un newydd. Dwy oed oedd fy mab hynaf ar adeg hynny. Mae'r amser yn hedfan.

No comments: