Wednesday, August 22, 2012

gwestai i flog ffasiwn

Mae fy merch hynaf yn cadw blog ffasiwn efo ei ffrind gorau sy'n dwrnai. Mae ganddi westeion o bryd i'w gilydd. Dwedodd hi'r bore 'ma fod hi'n tynnu lluniau o'i gwestai ar gyfer y blog. Dyma weld ei phost heddiw a chael fy synnu i weld ei gwestai - merch ifanc glws arall a hithau'n gweithio fel swyddog profiannaeth. Mae'n ymddangos bod gan Oklahoma ferched prydferth yn eu system gyfraith!

No comments: