Tuesday, August 7, 2012

apple newydd

Achos bod ein monitor gan Samsung yn eithaf hen (mae Mac Mini'n iawn,) penderfynodd y gŵr brynu iMac fel ein prif gyfrifiadur cartref. Mae'n wych i ddweud y lleiaf. Mae ganddo steil syml a sleek. Dw i ddim yn rhy hoff o track pad, ond efallai y bydda i'n mynd yn gyfarwydd efo fo. Peth arall hyfryd ydy bod ni wedi symud Mac Mini a'r monitor i ystafell arall i'r plant gael eu defnyddio. Mae'r drefn newydd yn gweithio'n braf; does dim rhaid i mi giwio i ddefnyddio'r cyfrifiadur; mae'r plant yn cael recordio audio blog mewn ystafell ddistaw.

No comments: