Wednesday, August 15, 2012

cinio bach

Wedi clywed am Chick-fil-A, y bwyty bwyd cyflym a dynnodd sylw'n helaeth yn ddiweddar, aeth y gŵr i'u cownter yn ffreutur y brifysgol i brynu cinio i ddangos ei gefnogaeth. Roedd o'n licio'r darnau bach o gyw iâr fel mae o wedi mynd yno sawl tro ers hynny ac yn cadw'r bagiau papur i gludo ei frechdanau.

No comments: