Monday, August 6, 2012

sedd anghywir

Doedd gan y dyn meddw syniad pwy oedd yn eistedd wrth ei ochr pan daflodd o botel blastig yn y cae ras 100m. Fe allai'r botel fod wedi achosi trafferth ddifrifol pe bai hi wedi syrthio o flaen y rhedwyr. Gobeithio y bydd o neu unrhywun yn meddwl dwywaith cyn meiddio gwneud y fath beth tebyg yn y dyfodol. Hwrê i Edith Bosch beth bynnag!

No comments: