Thursday, August 30, 2012

dant y llew

Mae o'n ôl wedi diflannu yn ystod y tywydd poeth a sych. Mae'n moch cwta ni'n hoff iawn ohono fo ac mae'n rhoi fitaminau angenrheidiol iddyn nhw. Bydda i'n ei gasglu pan fydda i'n mynd am dro os mae o ar gael, ond roeddwn i heb ei weld am fisoedd. Cawson ni ddigon o law o'r diwedd yn ddiweddar, a daeth Dant y Llew'n ôl wedyn. Mae'r moch cwta'n hapus.

No comments: