Sunday, August 26, 2012

yfed te


Mae gen i ryw ddwsin o gwpanau te dw i wedi eu casglu dros flynyddoedd. Roeddwn i'n gwirioni ar yfed gwahanol flas yn fy nghasgliad o gwpanau wrth ddarllen nofelau Jane Austen. Ond yn ddiweddar maen nhw'n prysur gasglu llwch ar y silff; well gen i ddefnyddio mwg di-ffws yn anffodus. Does gan y te fawr o flas beth bynnag. 

Dywedodd fy merch hynaf ddyddiau'n ôl fod hi'n dechrau yfed te mewn cwpan del. A dyma olchi un o fy nghwpanau llychlyd a thywallt te ynddo fo. Dw i'n meddwl bod yr un te'n blasu'n well. Druan o'r cwpanau; mi ro' i ail-gyfle iddyn nhw o hyn ymlaen.

No comments: