Sunday, August 12, 2012

dim pres yn y banc

Dw i ddim yn gwybod bod yna "fanciau ar lein" sydd ddim yn cario pres go iawn yn eu hadeiladau. Mae'n amlwg bod y lleidr a geisiodd dwyn un ohonyn nhw yng ngogledd Eidal ddim yn ymwybodol o hynny chwaith. Pan ofynnwyd am bres gan y lleidr, esboniodd y clerc heb banig sut le oedd y banc. "Fyddech chi'n medru awgrymu un arall?" gofynnodd y lleidr wrth y clerc. Na fyddai'n anffodus (neu'n ffodus!) Yna, cerddodd y lleidr allan drwy'r drws blaen.

No comments: