Friday, August 24, 2012

mwy o fyd bethan

Ces i hwn gan Linda o Comox. (Diolch i ti, Linda!) Mwynheais i fo'n fawr. A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn rhy hoff o'i nofelau i ddysgwyr, sef Blodwen Jones, ond roedd y llyfr hwn yn hynod o ddifyr a feddylgar. Mwynheais i ddarllen am ei siwrnai yn Syria, Sri Lanka a mwy yn ogystal â'i phrofiadau yn ei gardd gefn. 

1 comment:

Linda said...

Croeso Junko ! Falch o glywed dy fod wedi ei fwynhau.