Thursday, August 23, 2012

radio venezia

Dw i newydd ddarganfod Radio Venezia ar y we. Y broblem ydy nad oes modd i ddewis beth dach chi eisiau gwrando arno. Does gen i ddiddordeb yn y gerddoriaeth bop ond newyddion neu raglenni sgwrsio (fel Nia, Beti a'i Phobol, ayyb.) Des i ar draws newyddion byr. Efallai bod o'n cael ei ddarlledu bob awr (gobeithio.) Dydy Rai (gorsaf genedlaethol yr Eidal) ddim cystal â BBC mae arna i ofn. Gobeithio y bydda i'n ffeindio ffefrynnau achos bod gwrando ar radio'n ffordd ardderchog i ddysgu ieithoedd. 

No comments: