Wednesday, August 8, 2012

at y deintydd

Prin fy mod i'n gorfod mynd at y deintydd, diolch i Fam am ei gofal dygn pan oeddwn i'n blentyn. Ond roeddwn i'n sylweddoli'n ddiweddar fy mod i'n colli un o'r ddau unig filling a ges i dros 40 mlynedd yn ôl. A dyma fynd at y deintydd sy'n ffrind da i mi a'r teulu. (Ffrind i fy merched ydy ei gynorthwy-ydd.) Fe farnodd o na fyddwn i angen anesthetig er byddai fo'n ffeilio fy nant tipyn cyn ei lenwi. Roeddwn i'n ofnadwy o nerfus! Aeth popeth yn iawn fodd bynnag. Gollyngdod mawr!

No comments: