Thursday, August 2, 2012

gwyliau'r haf

Er bod fy merch yn gwirioni ar sgrifennu storiâu, roedd hi'n rhy brysur efo ei gwaith ysgol i sgrifennu cymaint ag oedd hi'n hoffi ei wneud. Rŵan mae ganddi hi ddigon o amser yn ystod gwyliau'r haf cyn dechrau'r brifysgol (pan nad ydy hi'n gweithio yn y siop hufen iâ) i ddatblygu ei diddordebau. Byddai hi'n eistedd am oriau yn sgrifennu ei darn newydd.

No comments: