Thursday, August 16, 2012

ffrog briodas

Pan es i mewn i siop olchi dillad er mwyn nôl siwt y gŵr, fe welais ffrog briodas yn hongian o'r nenfwd. Un hen ffasiwn oedd hi yn ôl y ffasiwn gyfredol efo llewys hirion wedi'u haddurno. Roeddwn i'n ei licio hi fodd bynnag, (Ia, hen ffasiwn ydw i!) y steil tebyg i fy un i. dyma dynnu llun ohoni hi. Dwedodd y ferch wrth y til fod y ffrog ar werth os oeddwn i eisiau. Mae gen i dair merch sengl, ond dw i ddim yn meddwl bod hi at eu dant. Mae'n ymddangos bod pob priodferch yn mynnu noethi eu hysgwyddau a'u breichiau'n ddiweddar. Wel, dim ots. Dw i'n hoffi'r ffrog hon.

No comments: