Friday, August 10, 2012

diwedd y gwyliau

Wrth i wyliau'r ysgol ddirwyn i ben, penderfynais i orffen y gwaith yn y llyfrgell sydd ar ôl. Gallwn i fod wedi ei wneud o wythnosau'n ôl ond arhosais i hyd heddiw. Felly roeddwn i wrth y cyfrifiadur yn y llyfrgell drwy'r bore. Dim ond hanner a orffennais. Rhaid mynd yn ôl eto cyn yr ysgol gychwyn Awst 22. Bydd hi'n gychwyn wythnos yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd ei bod hi'n colli dwy athrawes yn sydyn.

No comments: