Sunday, August 19, 2012

yr unig glochdy


Wrth i fi a'r teulu yrru ger y brifysgol y bore 'ma, clywais i gloch y clochdy'n canu. Mae'n ymddangos bod o'n canu bob awr ond prin fy mod i'n ei glywed. Roedd yn atseinio'n braf o gwmpas. Roeddwn i'n anghofio bod gynnon ni glochdy a dweud y gwir - yr unig un yn y dref hon. 

No comments: