Friday, August 3, 2012

latte art

Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod yna holl fyd o latte art ym mhob man. Maen nhw'n edrych yn ofnadwy o gain. Wedi cael cip ar You Tube a dysgu'r gelf sydyn, dyma brofi un fy hun. Wrth gwrs bod gen i ddim teclyn iawn a fe wnes i ddefnyddio'n frother bach ni. Wel.... aeth y llefrith yn rhy ewynnog i gael effaith ddisgwyliedig. Roedd y coffi'n flasus iawn o leiaf.

No comments: